Súdny dvor Európskej únie

Rozsudky Súdneho dvora EÚ

Všeobecný súd dňa 06.09.2013 rozhodol v spojených veciach T‑289/11 (PDF, 315 kB), T‑290/11 (PDF, 315 kB) a T‑521/11 (PDF, 315 kB) Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Netz AG, DB Energie GmbH, Deutsche Umschlaggesellsschaft Schiene‑Straße mbH (DUSS), DB Schenker Rail GmbH a DB Schenker Rail Deutschland AG vs. EK.

Súdny dvor rozhodol dňa 18. júla 2013 vo veci C‑499/11 P (PDF, 209 kB) The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH,Dow Europe GmbH vs. EK.

Súdny dvor dňa 11. júla 2013 rozhodol vo veci C‑439/11 P (PDF, 160 kB) Ziegler SA vs. Európska komisia.

Súdny dvor dňa 11. júla 2013 rozhodol vo veci C-440/11 P (PDF, 163 kB) Európska komisia vs. Stichting Administratiekantoor Portielje a Gosselin Group NV.

Súdny dvor dňa 6. júna 2013 vo veci C-536/11 rozhodol o prejudiciálnych otázkach v rámci sporu medzi Bundeswettbewerbsbehörde a Donau Chemie.

Všeobecný súd dňa 17. mája 2013 rozhodol vo veci T-154/09 (PDF, 292 kB) Manuli Rubber Industries SpA vs. EK.

Všeobecný súd dňa 12.4.2013 rozhodol vo veci T‑421/08 (PDF, 237 kB) Performing Right Society Ltd vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 12.4.2013 rozhodol vo veci T‑451/08 (PDF, 217 kB) Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. vs. Európska Komisia.

Všeobecný súd dňa 12.4.2013 rozhodol vo veci T‑434/08 (PDF, 224 kB) Tono vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 12.4.2013 rozhodol vo veci T‑428/08 (PDF, 227 kB) Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 12.4.2013 rozhodol vo veci T‑442/08 (PDF, 223 kB) International Confederation of Societies of Authors and Composers vs. Európska komisia.

Súdny dvor dňa 14. marca 2013 vo veci C‑32/11 (PDF, 211 kB) rozhodol o prejudiciálnych otázkach položených Legfelsőbb Bíróság (maďarským Najvyšším súdom).

Súdny dvor rozhodol dňa 7.2.2013 vo veci C-68/12 (PDF, 203 kB) Slovenská sporiteľňa vs. PMÚ SR o prejudiciálnych otázkach Najvyššieho súdu SR.

Súdny dvor rozhodol dňa 13.12.2013 vo veci C-226/11 (PDF, 190 kB) o prejudiciálnej otázke položenej Cour de cassation.

Všeobecný súd rozhodol dňa 12. decembra 2012 vo veci T-352/09 (PDF, 204 kB) Novácke chemické závody, a.s. vs. Európska komisia.

Všeobecný súd rozhodol dňa 12. decembra 2012 vo veci T-332/09 (PDF, 207 kB) Electrabel vs. Európska komisia.

Súdny dvor rozhodol dňa 06. decembra 2012 vo veci C-457/10 P (PDF, 212 kB) AstraZeneca AB, AstraZeneca plc vs Európska komisia.

Súdny dvor rozhodol dňa 14. novembra 2012 vo veci T-135/09 (PDF, 197 kB) Nexans France SAS, Nexans SA proti Európskej komisii.

Súdny dvor dňa 06. novembra 2012 rozhodol vo veci C‑551/10 P (PDF, 134 kB) Éditions Odile Jacob SAS vs. Európska komisia.

Súdny dvor rozhodol dňa 06. novembra 2012 vo veci C-199/11 (PDF, 134 kB) o prejudiciálnych otázkach Rechtbank van koophandel Brussel.

Súdny dvor dňa 18. októbra 2012 vo veci C‑385/10 (PDF, 228 kB) rozhodol o prejudiciálnych otázkach v rámci sporu medzi spoločnosťou Elenca Srl a Ministero dell’Interno.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T-370/06 (PDF, 184 kB) Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T-362/06 (PDF, 199 kB) Ballast Nedam Infra BV vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T-361/06 (PDF, 200 kB) Ballast Nedam NV vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T-357/06 (PDF, 150 kB) Koninklijke Wegenboux Stevin BV vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T-343/06 (PDF, 150 kB) Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Tranding Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatshappij BV vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T‑82/08 (PDF, 143 kB) Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 27.09.2012 rozhodol vo veci T‑347/06 (PDF, 209 kB) Nynäs Petroleum AB a Nynas Belgium AB vs. Európska komisia.

Všeobecný súd dňa 20.09.2012 rozhodol vo veci T-169/08 (PDF, 156 kB) Dimosia Epicheirisi Ilektrismou vs. Európska komisia.

Súdny dvor dňa 19.07.2012 rozhodol v spojených veciach C-628/10 Alliance One International Inc., predtým Standard Commercial Corp., Standard Commercial Tobacco Co. Inc. a C-14/11 P Alliance One Internacional Inc., Standard Commercial Tobacco Co. Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd vs. Európska komisia. (PDF, 136 kB)

Súdny dvor dňa 12.07.2012 vo veci C-138/11 (PDF, 192 kB) rozhodol o prejudiciálnej otázke rakúskeho Oberster Gerichtshof.

Všeobecný súd vydal dňa 29.06.2012 rozsudok vo veci T-360/09 (PDF, 153 kB) E.ON Ruhrgas AG a E.ON AG proti Európskej komisii.

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 28.06.2012 rozsudok vo veci C-477/10 (PDF, 148 kB) Agrofert Holding, a.s. v. Európska komisia.

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 28.06.2012 rozsudok vo veci C-404/10 (PDF, 187kB) Éditions Jacobs v. Európska komisia.

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 27.06.2012 rozsudok vo veci C-448/07 (PDF, 126 kB) YKK Corp, YKK Holding Europe BV a YKK Stocko Fasteners GmbH v. Európska komisia.

Všeobecný súd vydal dňa 27.06.2012 rozsudok vo veci T‑167/08 (PDF, 152 kB) Microsoft Corp. proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 27.06.2012 rozsudok vo veci T‑439/07 (PDF, 140 kB) Coats Holdings Ltd proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 27.06.2012 rozsudok vo veci T‑372/10 (PDF, 153 kB) ,Bolloré proti Európskej komisii.

Súdny dvor dňa 14.6.2012 rozhodol vo veci C-158/11 (PDF, 165 kB), prejudiciálnej otázky položenej francúzskym súdom k posúdeniu kritérií kvantitatívnej selektívnej distribúcie automobilov.

Všeobecný súd dňa 5.6.2012 vydal rozsudok vo veci T‑214/06 (PDF, 132 kB), Imperial Chemical Industries Ltd, predtým Imperial Chemical Industries a jeho žalobu, týkajúcu sa trhu s metakrylátmi o zrušenie rozhodnutia Komisie zamietol.

Všeobecný súd vydal dňa 24.05.2012 rozsudok vo veci MasterCard Inc.,  (PDF, 243 kB) MasterCard International Inc, a MasterCard Europe proti Európskej komisii, ktorým žalobu  v plnom rozsahu zamietol.

Súdny dvor vydal dňa 19.4.2012 rozhodnutie vo veci C-549/10 P - (PDF, 124 kB) odvolania spoločností Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS,Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS v. Európska komisia, ktorým odvolanie zamietol.

Všeobecný súd vydal dňa 22.03.2012 rozsudok vo veci T‑344/08  (PDF, 270 kB) EnBW Energie Baden‑Württembergv. Európska komisia, ktorým zrušil rozhodnutie EK č. SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 zo 16. júna 2008, ktorým EK zamietla prístup žalobcu k spisu konania č. COMP/F/38.899.

Dňa 29.3.2012 vyhlásil Všeobecný súd rozsudok vo veci T- 398/07 (PDF, 132 kB) Španielske kráľovstvo proti Európskej Komisii.

Dňa 29.3.2012 vyhlásil Všeobecný súd rozsudok vo veci T-336/07 (PDF, 175 kB) Telefonica SA proti Európskej Komisii.

Dňa 27.3.2012 rozhodol Súdny dvor vo veci C‑209/10 (PDF, 137 kB) v poštovom sektore v Dánsku.

Všeobecný súd vydal dňa 22.03.2012 rozsudok v spojených veciach T‑458/09 a T‑171/10 S (PDF, 172 kB) Slovak Telekom, a.s. proti Európskej komisii (EK).

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 14.02.2012 rozsudok vo veci C-17/10 (PDF, 179 kB) prejudiciálnej otázky podanej rozhodnutím Krajského súdu v Brne týkajúcej sa paralelnej aplikácie súťažného práva Európskou komisiou a vnútroštátnymi súťažnými orgánmi.

Všeobecný súd dňa 15.12.2011 vydal rozsudok ohľadom zrušenia rozhodnutia Komisie SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 z 8. augusta 2008, ktorým sa zamieta neobmedzený prístup k obsahu správneho spisu vo veci COMP/F/38.620 (PDF, 138 kB) – Peroxid vodíka a perboritan.

Súdny dvor Európskej únie  vydal dňa 08.12.2011 rozsudok vo veci C-272/09 o (PDF, 125 kB) odvolania spoločností KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA  proti rozsudku Všeobecného súdu  zo dňa 06.05.2009, ktorým VS zamietol odvolateľom návrh na zníženie pokút uložených odvolateľom rozhodnutím Európskej komisie.

Súdny dvor Európskej únie  vydal dňa 08.12.2011 rozsudok vo veci C-389/10 (PDF, 123 kB) odvolania spoločností KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA proti rozsudku Všeobecného súdu  zo dňa 19.05.2010, ktorým VS zamietol odvolateľom návrh na zníženie pokút uložených odvolateľom rozhodnutím Európskej komisie.

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 08.12.2011 rozsudok vo veci odvolania spoločnosti Chalkor AE Epexergasias Metallon (PDF, 122 kB) proti rozsudku Všeobecného súdu zo dňa 19.05.2010, ktorým VS o desať percent znížil pokutu uloženú rozhodnutím Európskej komisie.

Všeobecný súd vydal dňa 30.11. 2011 rozsudok vo veci žaloby spoločností Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV a Quinn Plastics GmbH (T‑208/06) (PDF, 135 kB) na zrušenie rozhodnutia Európskej komisie (vec COMP/F/38.645 – Metakryláty).

Všeobecný súd dňa 23.11.2011 vydal rozsudok vo veci T-320/07 (PDF, 140 kB) týkajúci sa dodávok uhlia pre priemyselnú oblasť výroby elektrickej energie vo Veľkej Británii. Súd v uvedenej veci žalobu zamietol.

Všeobecný súd (VS) vydal dňa 16.11.2011 rozsudok vo veci žaloby spoločností Low & Bonar plc, a Bonar Technical Fabrics NV (PDF, 125 kB) na zrušenie rozhodnutia Európskej komisie ( prípad COMP/F/38.354- Industrial Bags).

Všeobecný súd vydal dňa 25.10.2011 rozsudky vo veci  T-348/08 (PDF, 169 kB) Aragonesas Industrias y Energía, SAU v Európska komisia a T-349/08 Uralita, SA v. Európska komisia.

Súdny dvor vydal dňa 25.10.2011 dva rozsudky vo veci C-109/10 P (PDF, 164 kB) a C-110/10 P (PDF, 167 kB), ktorými rozhodol o odvolaniach spoločnosti Solvay SA proti rozsudkom Všeobecného súdu, vo veci Solvay SA v. Európska komisia.

Všeobecný súd vydal dňa 13.10.2011 rozsudok v právnej veci žalobcu Association belde des consommateurs test-achats ASBL (PDF, 147 kB) o návrhu na zrušenie rozhodnutí komisie, ktorými sa vyhlasuje koncentrácia za zlučiteľnú so spoločným trhom a ktorými sa zamieta návrh príslušných belgických orgánov na čiastočné postúpenie tejto veci v súlade s článkom 9 tohto nariadenia.

Súdny dvor vydal dňa 13.10.2011 rozsudok v právnej veci o začatí prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Cour d`appel de Paris (PDF, 144 kB), ktoré súvisí s konaním Pierre Fabre Dermo-cósmetique.

Všeobecný súd vydal dňa 12.10.2011 rozsudok v právnej veci žalobcu Allience one International o návrhu na čiastočné zrušenie rozhodnutia komisie o porušení článku 81 ES.

Všeobecný súd vydal dňa 12. októbra 2011 rozsudok v právnej veci žalobcu Agroexpansión o návrhu na čiastočné zrušenie rozhodnutia komisie o porušení článku 81 ES.

Všeobecný súd vydal dňa 05. októbra 2011 rozsudok vo veci T-19/06 (PDF, 134 kB) žaloby spoločnosti Mindo Srl proti rozhodnutiu Európskej komisie.

Dňa 15.9.2011 vydal Všeobecný súd (šiesta rozšírená komora) rozsudok vo veci T-234/07 (PDF, 161 kB) Koninklijke Grolsch NV, so sídlom v Enschede (Holandsko), v zastúpení: M. Biesheuvel a J. de Pree, advokáti, žalobca, proto Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne A. Bouquet, S. Noe a A. Nijenhuis, splnomecnení zástupcovia, neskôr A. Bouquet, S. Noe, za právnej pomoci M. Slotboom, advokát, žalovaný, ktorej predmetom je najmä návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 1697 z 18. apríla 2007, týkajúce sa konania o uplatnení článku 81 [ES] (vec CPMP/B-2/37.766 - Holadnský trh s pivom) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu a subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty uloženej žalobcovi.

Všeobecný súd  vydal dňa 09. septembra 2011 rozsudok vo veci T-25/06 (PDF, 175 kB) žaloby spoločnosti Aliiance One International, Inc.,  proti rozhodnutiu Európskej komisie  K (2005) 4012 z 20. októbra 2005.

Všeobecný súd  vydal dňa 09. septembra 2011 rozsudok vo veci T-12/06 (PDF, 184 kB) žaloby spoločnosti Deltafina SpA  proti rozhodnutiu Európskej komisie  K (2005) 4012 z 20. októbra 2005.

Všeobecný súd  rozhodol dňa 16.6.2011 vo veciach T-194/06 (PDF, 165 kB), T-197/06 (PDF, 166 kB), T-191/06 (PDF, 165 kB), T-196/06 (PDF, 264 kB), T-192/06 (PDF, 166 kB) a T-185/06 (PDF, 166 kB), v otázke týkajúcej sa porušenia článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP na trhu s peroxidom vodíka a perboritanom sodným.

Všeobecný súd  rozhodol dňa 16.6.2011 vo veciach T-199/08 (PDF, 140 kB), T-210/08 (PDF, 124 kB), T-204/08 (PDF, 128 kB), T-212/08 a T-211/08 (PDF, 124 kB) v otázke týkajúcej sa porušenia článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP na trhu medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku.

Súdny dvor rozhodol rozsudkom zo dňa 14.6.2011 o prejudiciálnej otázke vo veci C-260/09 (PDF, 136 kB).

Dňa 16.6.2011 Všeobecný súd  vydal rozsudok, ktorý sa týka vecí T- 240/07 (PDF, 126 kB) a T-235/07, na Holandskom trhu s pivom.

Všeobecný súd  vydal dňa 17. mája 2011 rozsudok vo veci T- 343/08  (PDF, 150 kB), ktorým rozhodol o žalobe  spoločnosti Arkema France proti rozhodnutiu Európskej komisie.

Súdny dvor dňa 3. mája 2011 rozhodol vo veci C-375/09 (PDF, 138 kB), prejudiciálne konanie na základe návrhu podaného poľským súdom.

Súdny dvor dňa 29. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti ThyssenKrupp Nirosta GmbH (žalobca) proti rozsudku Súdu prvého stupňa  T‑24/07(PDF, 126 kB).

Súdny dvor dňa 14. apríla 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti Visa Europe Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), Visa International Service, so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty) (žalobca) proti rozhodnutiu Európskej komisie č. 4471 v konečnom znení z 3.10.2007 vo veci T‑461/07 (PDF, 124 kB).

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti Tomkins plc, so sídlom v Londýne (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-382/06 (PDF, 128 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti Pegler Ltd, so sídlom v Doncasteri (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-386/06 (PDF, 132 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti IMI plc, so sídlom Birmingham, Veľká Británia, IMI Kynoch Ltd, Birmingham, Yorkshire Fittings Ltd, so sídlom v Leeds, Veľká Británia, VSH Italia Srl, so sídlom v Bregnano, Taliansko, Comap SA, so sídlom v Paríži, Francúzsko, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, so sídlom Argenbühl‑Eisenharz, Nemecko (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-378/06 (PDF, 149 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti IBP Ltd, so sídlom v Tiptone (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-384/06 (PDF, 131 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti FRA.BO SpA, so sídlom v Bordolano, Taliansko (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-378/06 (PDF, 149 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti Comap SA (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-377/06 (PDF, 131 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Súdny dvor dňa 29. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti ArcelorMittal Luxembourg SA (žalobca) proti rozsudku Súdu prvého stupňa v spojených veciach C‑201/09 P a C‑216/09 P (PDF, 166 kB).

Všeobecný súd (VS) dňa 22. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnostI Altstoff Recycling Austria AG (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T‑419/03 (PDF, 122 kB) proti rozhodnutiu EK 2004/208/ES zo 16. októbra 2003.

Všeobecný súd (VS) dňa 24. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločností Aalberts Industries NV, so sídlom v Utrechte (Holandsko),Comap SA, predtým Aquatis France SAS, so sídlom v La Chapelle‑Saint‑Mesmine (Francúzsko), Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, so sídlom v Argenbühle‑Eisenharzi (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-385/06 (PDF, 132 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 4180.

Všeobecný súd  dňa 03. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločností  Areva, Areva T & D Holding SA, so sídlom v Paríži, Areva T & D SA, so sídlom v Paríži, Areva T & D AG, so sídlom v Oberentfeldene (Švajčiarsko), Alstom, akciová spoločnosť, so sídlom v Levallois‑Perret (Francúzsko), v spojených veciach T-117/07 až T-121/07 (PDF, 145 kB) proti rozhodnutiu EK K(2006) 6762.

Všeobecný súd (VS) dňa 03. marca 2011 rozhodol o žalobe spoločnosti Siemens AG (žalobca) proti Európskej komisii (EK) vo veci T-110/07 (PDF, 154 kB) proti rozhodnutiu EK K (2006) 6762.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dňa 03. maca 2011 rozhodol o návrhu vo veci C-437/09 (PDF, 138 kB)na začatie prejudiciálneho konania francúzskym súdom.

Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 10. februára 2011 rozsudok vo veci C- 260/09 (PDF, 136 kB) Activision Blizzard Germany GmbH proti EK.

Všeobecný súd (VS) dňa 03. marca 2011 rozhodol vo veci Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA a Nuova Magrini Galileo SpA (žalobkyne) proti EK (PDF, 155 kB).

Súdny dvor vydal dňa 20.1.2011 rozsudok vo veci C-90/09 P (PDF, 143 kB)General Química a i./Európska komisia

Všeobecný súd EÚ vydal dňa 15.12.2010 rozsudok vo veci T - 427/08 (PDF, 127 kB) CEAHR vs. Európska komisia.

Všeobecný súd EÚ vydal v dňoch 7.12.2010 rozsudok vo veci T - 439/08 (PDF, 140 kB) (prejudiciálne konanie na podnet Hof van beroep te Brussel).

Rozsudok Všeobecného súdu z dňa 27.10.2010 vo veci T‑24/05 (PDF, 129 kB) Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd proti Európskej komisii

Súdny dvor EÚ vydal dňa 14.9.2010 rozsudok, ktorým zamietol odvolanie v právnej veci C 550/07P (PDF, 125 kB) Akzo Nobels Chemicals Ltd.(odvolatelia) c/a Európska komisia.

Všeobecný súd EÚ vydal v dňoch 8.9. a 9.9. rozsudky vo veciach T 29/05 (PDF, 137 kB) Deltafina a 155/06 (PDF, 127 kB) Tomra Systems .

Všeobecný súd EÚ vydal dňa 6.7.2010 rozsudky vo veciach Aer Lingus Group Plc. T - 411/07 (PDF, 134 kB) a  Ryanair Holdings. Plc.T - 342/07 (PDF, 124 kB) a dňa 7.7.2010 rozsudok vo veci Agrofert Holding T - 111/07 (PDF, 125 kB).

Všebecný súd vydal dňa 1.7.2010 rozsudok vo veci T -321/05 Astra Zeneca AB.

Súdny dvor EÚ vydal v dňoch 29.6. -1.7.2010 rozsudky vo veciach C -407/08 (PDF, 130 kB) P Knauf Gips c/a Komisia, C-441/07 (PDF, 137 kB) Alrosa Company Ltd. c/a Komisia, C-393/08 (PDF, 177 kB) Sbarigia (prejudiciálne konanie).

Všeobecný súd EÚ vydal dňa 25. 6. 2010 rozsudok vo veci T -66/01 (PDF, 128 kB) Imperial Chemical Industries Ltd.

Súdny dvor EÚ vydal dňa 17.6.2010 rozsudok vo veci odvolania spoločnosti Lafarge SA (C413/08P) (PDF, 133 kB).

Všeobecný súd vydaľ dňa 19.5.2010 rozsudky v nasledovných právnych veciach:

T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon (žalobca) proti Európskej komisii, T-18/05 IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Yorkshire Copper Tube(žalobkyne) proti Európskej komisii, T-19/05 Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB, Outokumpu Copper BCZ SA, veci T-25/05 KME Germany AG, KME France SAS, KME Italy SpA,(žalobkyne) proti Európskej komisii,  T-20/05 Outokumpu Oyj, Luvata Oy(žalobkyne) proti Európskej komisii, T-11/05 Wieland-Werke AG, Buntmetall Amstetten GmbH, Austria Buntmetall AG (PDF, 206 kB).

Všeobecný súd vydal dňa 12.5.2010 rozsudok vo veci T 432-05 (PDF, 125 kB) EMC Dvelopment AB proti  Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 28.4.2010 rozsudok vo veci Oxley Threads p (PDF, 123 kB) proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 28.4.2010 rozsudok vo veci Gutermann a Zwicky (PDF, 124 kB) proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 28.4.2010 rozsudok vo veci BST (PDF, 125 kB) proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 28.04.2010 rozsudok vo veci Amann&Sohne a Cousin (PDF, 125 kB) proti Európskej komisii.

Všeobecný súd vydal dňa 17.12.2009 rozsudok v právnej veci T 57/01 (PDF, 69 kB) Solvay proti Komisi.
Posledná aktualizácia:20.12.2013