Usmernenie k nazeraniu do spisov, vyhotovovaniu výpisov, odpisov a kópií z nich pre účastníkov konania a ich zástupcov, prípadne iné oprávnené osoby

Metodické usmernenie upravujúce administratívno-technické podmienky nazerania do spisov a vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópií z nich pre účastníkov konania a ich zástupcov, prípadne iné oprávnené osoby (PDF, 573 kB)
Posledná aktualizácia:15.07.2021