Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

V OBDOBÍ OD 8. 2. 2021 PMÚ SR NAĎALEJ OBMEDZUJE STRÁNKOVÉ DNI A ODPORÚČA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU SO ZAMESTNANCAMI PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) si Vás dovoľuje informovať, že vychádzajúc z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5. 2. 2021, ako aj aktuálnych opatrení prijatých orgánmi verejnej správy v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky spôsobenú koronavírusom a vyhlásený núdzový stav zamestnanci PMÚ SR v období od 8. 2. 2021 do odvolania vykonávajú prácu vzhľadom na jej povahu ako prácu z domácnosti v maximálnej možnej miere.
 
Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste naďalej využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie s PMÚ SR prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle PMÚ SR v časti Základné kontakty alebo v časti Kontakty na vedúcich zamestnancov.

Podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR je v uvedenom období možné počas nasledujúcich stránkových dní a hodín podateľne PMÚ SR:
  • pondelok, streda a piatok,
  • a to v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Zároveň Vám odporúčame, aby ste uprednostňovali elektronické podávanie Vašich podaní prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne PMÚ SR podatelna@antimon.gov.sk.

Ďakujeme Vám za pochopenie a súčinnosť.