Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vláda SR dnes vymenovala novú generálnu tajomníčku služobného úradu PMÚ SR. Renáta Kopperová nastúpi do funkcie 1. 9. 2023.

Publikované:
Obsah

Vláda Slovenskej republiky dnes, t. j. dňa 24. 5. 2023 počas svojho rokovania vymenovala pani Renátu Kopperovú do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky dňom 1. 9. 2023. Zároveň vláda Slovenskej republiky odvolala pani Zuzanu Bónovú z uvedenej funkcie dňom 31. 8. 2023.

Súvisiaci materiál, ktorý prerokovala vláda Slovenskej republiky je dostupný na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Návrh na odvolanie a vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Momentálne je poverená zastupovaním generálnej tajomníčky služobného úradu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pani Michaela Nosa.