Výročná správa úradu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil vo svojej výročnej správe prehľad svojej činosti v roku 2016 spolu so zaumienenými cieľmi. 
VS snímka titulka
Posledná aktualizácia:21.07.2017