Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných

Kevin Hendriks - Transfer of evidence from criminal procedures to the competition authority

Igor Pospíšil - Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných

Michaela Nosa  - Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných

Posledná aktualizácia:06.11.2017