Vývoj počtu začatých správnych konaní a realizovaných inšpekcií

Dňa 14. 6. 2017 úrad publikoval Stručnú analýzu vývoja počtu začatých správnych konaní a úradom realizovaných inšpekcií
 
analýza vývoja
Posledná aktualizácia:27.06.2017