Workshop o pravidlách EÚ pre štátnu pomoc: Štátna pomoc nie je problémom, ale novým riešením

Soňa Drobová - Nový zákon o štátnej pomoci

Stanislava Krajčírová - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách - GBER

Martina Vencelová - Národný futbalový štadión

Ivana Šivecová - Predaj budovy bývalého centra zdravotnej starostlivosti v Turzovke


 
Posledná aktualizácia:06.11.2017