Základné kontakty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky                  
Drieňová 24
826 03  Bratislava


Tel.: 02/22 12 21 10
Fax: 02/43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk

Infolinka pre stránky
Mobil: 0917 219 281

Hovorkyňa a tlačová tajomníčka
Mobil: 0915 797 546
E-mail: hovorca@antimon.gov.sk
             pr@antimon.gov.sk
Tel.:   02/22 12 21 48
          
Poskytovanie informácií verejnosti
E-mail: info@antimon.gov.sk

Odbor štátnej pomoci
E-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk

Osobný úrad
Tel.: 02/22 12 21 36
E-mail: osu@antimon.gov.sk

Podateľňa
Tel: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk
Od 1. 6. 2021 je podateľňa otvorená v pracovných dňoch
pondelok - piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Podateľňa bude zatvorená dňa 23. 12. 2021.

Ochrana osobných údajov
E-mail: dpo@antimon.gov.sk

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla
E-mail: webmaster@antimon.gov.sk

 
  
 

 
Posledná aktualizácia:24.08.2021