Základné kontakty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky                  
Drieňová 24
826 03 Bratislava


Tel.: 02/48 29 72 21
Fax: 02/43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk

Infolinka pre stránky
Mobil: 0917 219 281

Hovorkyňa a tlačová tajomníčka
Mobil: 0915 797 546
E-mail: hovorca@antimon.gov.sk
             pr@antimon.gov.sk
Tel.:   02/48 29 73 62
          02/43 33 40 70

Poskytovanie informácií verejnosti
E-mail: info@antimon.gov.sk

Odbor štátnej pomoci
E-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk

Osobný úrad
Tel.: 02/43 33 64 00
E-mail: osu@antimon.gov.sk

Podateľňa
Tel: 02/48 29 73 41
pondelok - piatok: 9:00 - 14:00 hod.
Podateľňa úradu bude zatvorená v dňoch
16. 11. 2020 a 23. 12. 2020.

Ochrana osobných údajov
E-mail: dpo@antimon.gov.sk

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ
E-mail: webmaster@antimon.gov.sk 
  
 

 
Posledná aktualizácia:13.10.2020