Základné kontakty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky                  
Drieňová 24
826 03 Bratislava


Tel.: 02/48 29 72 21
Fax: 02/43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk

Hovorkyňa a tlačová tajomníčka
Mobil: 0915 797 546
E-mail: hovorca@antimon.gov.sk
             pr@antimon.gov.sk
Tel.:   02/48 29 73 62
          02/43 33 40 70

Poskytovanie informácií verejnosti
E-mail: info@antimon.gov.sk

Odbor štátnej pomoci
E-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk

Osobný úrad
Tel.:    02/43 33 64 00
E-mail: osu@antimon.gov.sk

Podateľňa
Tel: 02/48 29 73 41
Pondelok až štvrtok:   9:00 – 15:00
Piatok:                           9:00 – 14:00

Ochrana osobných údajov
E-mail: dpo@antimon.gov.sk

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ
E-mail: webmaster@antimon.gov.sk
 
  
 

 
Posledná aktualizácia:08.01.2020