Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Súbor:/data/att/120.pdf
Posledná aktualizácia:19.11.2013