Zoznam pohľadávok (dlžníkov) po lehote ich splatnosti

Pohľadávky z titulu porušenia ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 188/1994 o ochrane hospodárskej súťaže:

Od 1. 7. 2016 podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov sú všetky údaje  o spoplatnených pohľadávkach štátu evidované v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. V tejto súvislosti uvádzame odkaz na verejne prístupný Centrálny register splatných pohľadávok štátu dostupný na http://www.pohladavkystatu.sk.  
Posledná aktualizácia:21.10.2019