Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam pohľadávok (dlžníkov) po lehote ich splatnosti

Aktualizované:
Obsah
Pohľadávky z titulu porušenia ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže (zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnosti od 1. 6. 2021, ustanovení zákonov v účinnosti pred týmto dátumom, t. j. zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže):

Od 1. 7. 2016 podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky údaje o spoplatnených pohľadávkach štátu evidované v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. V tejto súvislosti PMÚ SR uvádza, že verejne prístupný Centrálny register splatných pohľadávok štátu sa nachádza na portáli splatných pohľadávok štátu.