Ostatná legislatíva SR

Ústava Slovenskej republiky (PDF, 451 kB)

Správny poriadok (PDF, 332 kB)
Posledná aktualizácia: 24.03.2016