2013/FH/3/1/018

Dátum právoplatnosti:12.08.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/018 (rtf, 92.4 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0015/OK/2013 začatom dňa 05.08.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Jiřího Písaříka Česká republika a Hany Písaříkovej, Česká republika nad podnikom podnikateľa Energetické centrum, a. s., Bratislava prostredníctvom spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava.

Odôvodenie:

Ing. Jiří Písařík a Hana Písaříková pôsobia na slovenskom trhu prostredníctvom SLOVAKIA ENERGY. SLOVAKIA ENERGY je podnikateľ pôsobiaci na maloobchodnom trhu dodávky elektriny a plynu konečným odberateľom. Podnikatelia Ing. Jiří Písařík a Hana Písaříková pôsobia na českom trhu dodávok elektrickej energie a plynu prostredníctvom podnikateľov BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.

Spoločnosť Energetické centrum a. s. pôsobí na maloobchodnom trhu dodávok elektrickej energie a dodávok plynu konečným odberateľom.

Záver:

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu. Úrad preto koncentráciu schválil.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/975-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-nepriamej-spolocnej-kontroly-podnikatelov-ing-jiriho-pisarika-a-hany-pisarikovej-nad-podnikom-podnikatela-energeticke-centrum-a-s/
Posledná aktualizácia:11.06.2014