Legislatíva

Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.