Preskočiť na hlavný obsah

Podanie podnetu na možné protisúťažné správanie

Aktualizované:
Obsah

Ak máte podozrenie z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže zo strany podnikateľov alebo z obmedzovania hospodárskej súťaže činnosťou orgánov štátnej správy a samosprávy, môžete podať podnet Protimonopolnému úradu SR.

V sekciách webového sídla popisujúcich jednotlivé praktiky protisúťažného správania nájdete aj náležitosti podnetu, formulár pre zaslanie podnetu, ako aj ďalšie podrobnosti ohľadom zaslania podnetu úradu. Informácie o tom, ako podať podnet na prešetrenie možných protisúťažných praktík sú dostupné na nasledujúcich odkazoch: