Preskočiť na hlavný obsah

Kontakty

Aktualizované:
Obsah

Základné kontakty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky                  
Drieňová 24
826 03  Bratislava


Tel.: 02/22 12 21 10
Fax: 02/43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk

Hovorkyňa a tlačová tajomníčka

Mobil: 0915 797 546
E-mail: hovorca@antimon.gov.sk
               pr@antimon.gov.sk
Tel.:   02/22 12 21 48

Poskytovanie informácií verejnosti

E-mail: info@antimon.gov.sk

Odbor štátnej pomoci

E-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk

Osobný úrad

Tel.: 02/22 12 21 36
E-mail: osu@antimon.gov.sk

Podateľňa

Tel: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk

  • Podateľňa je otvorená v pracovných dňoch
    od pondelka do piatka v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
  • Uprednostiť môžete elektronické zaslanie podania úradu namiesto jeho osobného doručenia úradu. Podrobnosti o elektronickom podaní nájdete v sekcii Podateľňa.

Ochrana osobných údajov

Správca obsahu webového sídla

E-mail: hovorca@antimon.gov.sk

Technický prevádzkovateľ webového sídla


Kontakty na vedúcich zamestnancov

Predseda úradu

Mgr. Juraj Beňa, LLM
Tel.: 02/22 12 21 41, 02/43 33 73 05
E-mail: predseda@antimon.gov.sk

Generálna tajomníčka služobného úradu

JUDr. Renáta Kopperová
Tel.: 02/22 12 21 41, 02/43 33 10 92
E-mail: renata.kopperova@antimon.gov.sk


Podpredseda úradu

Mgr. Peter Demčák
Tel.: 02/22 12 21 41, 02/43 33 11 26
E-mail: podpredseda@antimon.gov.sk

Riaditeľka odboru koncentrácií

JUDr. Erika Lovásová
Tel.: 02/22 12 21 25, 02/43 33 40 72
E-mail: erika.lovasova@antimon.gov.sk


Riaditeľ odboru kartelov

Mgr. Juraj Sýrny, LL.M
Tel.: 02/22 12 21 30, 02/43 33 40 45
E-mail: juraj.syrny@antimon.gov.sk 


Riaditeľ odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd

Mgr. Emil Vojtko
Tel: 02/22 12 21 21, 02/43 33 01 49
E-mail: emil.vojtko@antimon.gov.sk


Riaditeľka odboru štátnej pomoci

Ing. Soňa Drobová
Tel.: 02/22 12 21 13, 02/43 33 33 93
E-mail: sona.drobova@antimon.gov.sk


Riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov

Mgr. Michaela Nosa, PhD.
Tel.: 02/22 12 21 46, 02/43 33 10 92
E-mail: michaela.nosa@antimon.gov.sk


Riaditeľka kancelárie predsedu

Mgr. Lívia Cseresová
Tel.: 02/22 12 21 35, 02/43 33 73 05
E-mail: livia.cseresova@antimon.gov.sk


Riaditeľ útvaru hlavného ekonóma

Ing. Vladimír Peciar, MSc.
Tel.: 02/22 12 21 50
E-mail: vladimir.peciar@antimon.gov.sk


Vedúca oddelenia pre druhostupňové konanie

Mgr. Daniela Lukáčová
Tel.: 02/22 12 21 57
E-mail: daniela.lukacova@antimon.gov.sk


Vedúca oddelenia informovanosti štátnej pomoci

Mgr. Ing. Lívia Havrilová
Tel.: 02/22 12 21 62
E-mail: livia.havrilova@antimon.gov.sk


Vedúci oddelenia informatiky a forenzných činností

Ing. Branislav Müller
Tel.: 02/22 12 21 66, 02/43 33 40 43
E-mail: branislav.muller@antimon.gov.sk


 

Bankové spojenia, administratívne poplatky

Bankové spojenia:

IČO: 00 699 063
DIČ: 2020831252

Pre pokuty:

Názov účtu: Ostatné pokuty Protimonopolný úrad SR
Skrátený názov účtu: OP PMÚ SR
Mena: EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK5281800000007000060793
SWIFT: SPSRSKBA

Pre platby administratívnych poplatkov (napr. úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií v zmysle Sadzobníka úhrad materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií):

Názov účtu: Výdavkový účet Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu: VÚ ŠR PMÚ SR BA
Mena: EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK2381800000007000060830
SWIFT: SPSRSKBA

 

Správny poplatok za oznámenie koncentrácie

Zaplateniu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie predchádza vyplnenie tlačiva „Žiadosť o vystavenie platobného predpisu na úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie" a jeho následné podanie Protimonopolnému úradu SR. Vzor tlačiva a podrobnosti o spôsoboch podania vyplnenej žiadosti nájdete na webovom sídle Protimonopolného úradu SR - v sekcii Ako známiť koncentráciu? (v časti 7. Možnosti úhrady správneho poplatku za oznámenie koncentrácie).