Kartely

Kartel je dohoda medzi podnikateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi. Kartely patria k najzávažnejším porušeniam súťažných pravidiel, ktoré prinášajú prospech výlučne ich účastníkom.