Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.110523 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) v znení dodatku č. 1 Slovak investment holding, a.s. 264 mil. eur
  • register EK SA.110523
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.110524 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v znení Dodatku č. 1 Sociálna poisťovňa
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.109598 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1 dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) Slovak investment holding, a.s. 264 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.109597 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1 a 2.2 Dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky, odpustenia záručného poplatku a časti istiny (Záručný nástroj na podporu MSP a iných vybraných priorít 2) Slovak investment holding, a.s. 296 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.106554 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu uskladňovania elektriny Ministerstvo hospodárstva SR 44 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.109076 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle Sociálna poisťovňa 70 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.109113 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104356 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania - investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 24,16 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 300 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.105138 Obnova a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch Ministerstvo obrany SR 20 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.105458 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo hospodárstva SR 600 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104872 Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Environmentány fond 250 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.105113 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo hospodárstva SR 600 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104815 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104395 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Ministerstvo životného prostredia SR 357 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Ministerstvo životného prostredia SR 357 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30 mil. eur