Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo hospodárstva SR 30.11.2022 600 mil. eur register EK SA.104846
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104395 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12.10.2022 10 mil. eur register EK SA.104395
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 04.08.2022 30 mil. eur register EK SA.64465
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.103049 Predĺženie alokačného obdobia Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 13.06.2022 25 mld. eur register EK SA.103049
Individuálna pomoc SA.64546 Vybudovanie pracovísk poskytujúcich prevádzkové služby technicko-hygienickej údržby v železničných uzlových staniciach Žilina a Košice Ministerstvo dopravy a výstavby SR 09.02.2022 150,9 mil. eur register EK SA.64546
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100414 Úpravy v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 19.11.2021 25 mld. eur register EK SA.100414
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.63441 Syntetický sekuritizačný produkt v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 16.08.2021 25 mld. eur register EK SA.63441
Schéma štátnej pomoci SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu kultúry národnostných menšín 16.04.2021 14 mil. eur register EK SA.60697
Nepredstavuje štátnu pomoc SA.55078 Dohoda o splatení dlhu so spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a. s. - 15.04.2021 - register EK SA.55078
Schéma štátnej pomoci SA.62004 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 22.03.2021 2 000 mil. eur register EK SA.62004
Schéma štátnej pomoci SA.54318 Podpora elektrickej energie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla OKTE, a.s. 04.03.2021 1050 mil. eur register EK SA.54318
Schéma štátnej pomoci SA.61931 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2 Exportno-importná banka SR 23.02.2021 1815,625 mil. eur register EK SA.61931
Schéma štátnej pomoci SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 15.02.2021 300 mil. eur register EK SA.60698
Individuálna pomoc SA.55819 Autumn IPCEI Batteries – Slovensko Important Project of Common European Interest on European Battery Innovation (EuBatIn) Ministerstvo hospodárstva SR 26.01.2021 118 mil. eur register EK SA.55819
Schéma štátnej pomoci SA.60212 Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Fond na podporu športu 15.01.2021 8 mil. eur register EK SA.60212
Schéma štátnej pomoci SA.59240 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.12.2020 29,8 mil. eur register EK SA.59240
Schéma štátnej pomoci SA.59996 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady Ministerstvo hospodárstva SR 21.12.2020 100 mil. eur register EK SA.59996
Schéma štátnej pomoci SA.59031 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16.12.2020 7,7 mil. eur register EK SA.59031
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 Exportno-importná banka SR 15.12.2020 1815,625 mil. eur register EK SA.59982
Schéma štátnej pomoci SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1 Ministerstvo hospodárstva SR 15.12.2020 357,875 mil. eur register EK SA.59982