Financie

Rozpočet

Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky


Zoznam príloh:

Prideľovanie dotácií

PMÚ SR neprideľovalo, ani neprideľuje dotácie.

Nehnuteľný majetok

Protimonopolný úrad SR nemá v správe žiadny nehnuteľný majetok.
Posledná aktualizácia:20.11.2013