Financie

Rozpočet

Štátny záverečný účet

Prideľovanie dotácií

PMÚ SR neprideľovalo, ani neprideľuje dotácie.

Nehnuteľný majetok

Protimonopolný úrad SR nemá v správe žiadny nehnuteľný majetok.
Posledná aktualizácia:20.11.2013