Opatrenia v súvislosti s COVID-19Bližšie informácie o opatreniach v súvislosti s nákazou COVID-19 nájdete na webovom sídle Európskej komisie: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en