Obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy

K deformácii podmienok hospodárskej súťaže dochádza aj určitým konaním orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a tiež záujmovej samosprávy.