Koncentrácie

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov, ktorý je definovaný v ustanovení § 7 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Avšak spojenia medzi podnikateľmi, ktoré dosahujú zákonom stanovené obratové kritériá podliehajú kontrole zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.