Obsah

Centrálny register IS SEMP

IS SEMP

logo IS SEMP

Zákon o štátnej pomoci od 1. januára 2016 vytvoril právny rámec pre zriadenie centrálneho registra. Funkciu centrálneho registra plní informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci „IS SEMP“. IS SEMP obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

Prístup do IS SEMP pre poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci

Prístup do IS SEMP pre verejnosť

Manuál

Manuál IS SEMP (revízia: marec 2022) (PDF, 1.19 MB)