Členský štát Európskej únie je povinný štátnu pomoc vymôcť od prijímateľa späť, ak sa po poskytnutí štátnej pomoci Európska komisia rozhodne, že ide o neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc. S cieľom poskytnúť aktuálne informácie o vymáhaní neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej štátnej pomoci v jednotlivých členských štátoch Európska komisia pravidelne aktualizuje údaje s prípadmi vymáhania pomoci.