Vyhlásenie o prístupnosti

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.antimon.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 1. Nesúlad:
  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
   • Prázdne linky v texte. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
   • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá kontrastný pomer v súlade so smernicou. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
   • Chýbajúca prvá úroveň nadpisu. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy; Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
   • Redundantné linky na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
   • Prvky obsahu vložené prostredníctvom značkovacieho jazyka obsahujú syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10. 11. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10. 11. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese webmaster@antimon.gov.sk. Správcom webového sídla je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese standard@vicepremier.gov.sk.
 
 
Posledná aktualizácia:10.11.2020