Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo WWW.ANTIMON.GOV.SK je webovým sídlom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
 
Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.
 
Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:
0
Na obsah stránky - odkazuje na začiatok unikátneho obsahu aktuálnej stránky
1
Nápoveda ku klávesovým skratkám - otvorí stránku s informáciami o použitých klávesových skratkách (táto stránka)
2
Hlavná stránka - odkaz na úvodnú stránku
3
Mapa stránok - odkaz na stránku zobrazujúcu štruktúru webu
4
Vyhľadávanie - prenesie kurzor do textového políčka vyhľadávacieho formulára
Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).
 
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@antimon.gov.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu pmusr@antimon.gov.sk , alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky.
Posledná aktualizácia:15.03.2016