Preskočiť na hlavný obsah

Knižnica

Aktualizované:
Obsah

Knižnica Protimonopolného úradu SR je knižnicou špecializovaného typu a slúži predovšetkým potrebám úradu. Prístupná je aj externým používateľom. Knižnica je súčasťou odboru ekonomiky a kancelárie úradu a podlieha riaditeľovi daného odboru.

V knižnici sa zhromažďujú najmä tieto informačné materiály:

  • knihy a iné dokumenty (brožúry, materiály z odborných akcií a iné drobné tlače) zaoberajúce sa protimonopolnou politikou,
  • ekonomická a právnická literatúra,
  • encyklopedická a slovníková literatúra,
  • štatistické materiály,
  • denná tlač - noviny,
  • periodická tlač,
  • CD – slovníky, časopisy a iné materiály,
  • knihy a iné dokumenty v jazykoch: slovenský, český, anglický, nemecký, ruský.

Po odbornom spracovaní získaných materiálov sa v knižnici buduje báza dát obsahujúca záznamy o knihách, vybraných článkoch periodickej tlače a špeciálnych druhov dokumentov. Na požiadanie vyhotovujeme používateľom knižnice rešerše článkov z bázy CLAVIUS podľa príslušných kľúčových slov, ktoré máme v databáze.

Od 1. 1. 1999 uchovávame a sprístupňujeme v knižnici aj rozhodnutia PMÚ SR.

Žiadateľom, ktorí prídu osobne požiadať o sprístupnenie informácií v knižnici, poskytneme informácie počas úradných hodín, a to v pondelok a stredu od 13.30 do 14.00 hod. v zmysle organizačného poriadku PMÚ SR.

Svoj záujem o návštevu knižnice počas úradných hodín ohláste 24 hodín vopred prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@antimon.gov.sk.