Metodické usmernenia

Metodické usmernenia koordinátora pomoci 

(budete presmerovaný na portál Statnapomoc.sk)

Metodické usmernenia Európskej komisie vo vzťahu k štátnej pomoci

(budete presmerovaný na portál Statnapomoc.sk)


Bližšie informácie v oblasti legislatívy nájdete na webovom sídle www.statnapomoc.sk

Posledná aktualizácia:15.07.2021