Obsah

Podateľňa

Kontaktné údaje

Tel.: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk

Stránkové dni a hodiny

Štandardné stránkové dni a hodiny podateľne úradu sú v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod. O ich prípadných zmenách úrad informuje prostredníctvom sekcie Aktuality tohto webového sídla.

Upozornenie: Od 26. 11. 2021 do odvolania sú stránkové dni a hodiny pre osobné podania do podateľne úradu obmedzené. Podateľňa úradu je pre osobné podania otvorená nasledovne:

  • počas pracovných dní v pondelok, stredu a piatok,

  • a to len v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.

Aktuálne informácie o obmedzení zverejnil úrad aj v sekcii Aktuality na tomto odkaze. Prosíme, uprednostnite elektronické zaslanie Vašich podaní úradu namiesto ich osobného podania.

Formy podania

Vaše podania môžete doručiť do podateľne úradu osobne, elektronicky alebo poštou.

  • Osobné podania môžete doručiť do podateľne úradu počas vyššie uvedených stránkových hodín.
     
  • Pri doručovaní podaní úradu môžete uprednostniť ich elektronickú formu prostredníctvom
     
  • Podanie môžete zaslať úradu na poštovú adresu

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24
826 03  Bratislava