Preskočiť na hlavný obsah

Podateľňa

Aktualizované:
Obsah

Kontaktné údaje

Tel.: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk

Stránkové dni a hodiny

Štandardné stránkové dni a hodiny podateľne úradu sú v pracovných dňoch 

v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Aktuálne stránkové dni a hodiny:

Momentálne sú stránkové dni a hodiny pre osobné podania do podateľne úradu štandardné.
Podateľňa bude zatvorená dňa 22. 12. 2023.

Formy podania

Vaše podania môžete doručiť do podateľne úradu osobne, elektronicky alebo poštou. Uprednostniť môžete elektronické zaslanie Vašich podaní úradu namiesto osobného doručenia podaní úradu.

  • Osobné podania môžete doručiť do podateľne úradu počas vyššie uvedených stránkových hodín.
     
  • Pri doručovaní podaní úradu môžete uprednostniť ich elektronickú formu prostredníctvom
     
  • Podanie môžete zaslať úradu na poštovú adresu

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24
826 03  Bratislava