Preskočiť na hlavný obsah

Ročné správy o poskytnutej štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

2023

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2023 (PDF, 2.7 MB)

2022

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2022 (PDF, 2.57 MB)

2021

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2021 (PDF, 2.26 MB)

2020

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 (PDF, 1.8 MB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 (PDF, 285.78 kB)

2019

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019 (PDF, 1.6 MB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019 (PDF, 260.66 kB)

2018

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2018 (PDF, 1.62 MB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2018 (PDF, 343.08 kB)

2017

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017 (PDF, 1.47 MB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017 (PDF, 258.11 kB)

2016

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016 (PDF, 827.41 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016 (PDF, 278.05 kB)

2015

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2015 (PDF, 763.67 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2015 (PDF, 422.62 kB)
Príloha 2: Rámec pre štátnu pomoc na výsku, vývoj a inovácie za rok 2015 (PDF, 961.24 kB)

2014

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014 (PDF, 763.81 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014 (PDF, 274.47 kB)
Príloha 2: Rámec pre štátnu pomoc na výsku, vývoj a inovácie za rok 2014 (PDF, 833.24 kB)
Príloha 3: Prehľad ukončených opatrení štátnej pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za rok 2014 (PDF, 361.81 kB)

2013

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2013 (PDF, 673.76 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2013 (PDF, 453.77 kB)
Príloha 2: Rámec pre štátnu pomoc na výsku, vývoj a inovácie za rok 2013 (PDF, 1.11 kB)
Príloha 3: Prehľad ukončených opatrení štátnej pomoci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za rok 2013 (PDF, 313.54 kB)

2012

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2012 (PDF, 646.21 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2012 (PDF, 312.26 kB)
Príloha 2: Rámec pre štátnu pomoc na výsku, vývoj a inovácie za rok 2012 (PDF, 518.46 kB)
Príloha 3: Prehľad ukončených opatrení štátnej pomoci za rok 2012 (PDF, 264.33 kB)

2011

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2011 (PDF, 732.94 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2011 (PDF, 337.64 kB)
Príloha 2: Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie za rok 2011 (PDF, 355.55 kB)
Príloha 3: Prehľad ukončených opatrení štátnej pomoci za rok 2011 (PDF, 239.77 kB)

2010

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2010 (PDF, 664.45 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2010 (PDF, 299.89 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2004-2010  (PDF, 1.52 MB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31.12.2010 (PDF, 538.39 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2010 (PDF, 184.71 kB)
Príloha 5: Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie za rok 2010 (PDF, 665.29 kB)
Príloha 6: Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2010 (PDF, 197.38 kB)

2009

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2009 (PDF, 360.24 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2009 (PDF, 156.08 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2004-2009  (PDF, 337.51 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2019 (PDF, 266.61 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva od 2004 do 2009 (PDF, 133.74 kB)
Príloha 5: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci podľa Rámca na výskum, vývoj a inovácie za rok 2009 (PDF, 261.12 kB)
Príloha 6: Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2009 (PDF, 120.61 kB)

2008

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2008 (PDF, 589.88 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2008 (PDF, 517.17 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2003-2008  (PDF, 834 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva v rokoch 2004 - 2008 (PDF, 605.8 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva v rokoch 2004 - 2008 (PDF, 313.69 kB)
Príloha 5: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci podľa Rámca na výskum, vývoj a inovácie za 2008 (PDF, 759.25 kB)
Príloha 6: Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2008 (PDF, 288.76 kB)

2007

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2007 (PDF, 751.36 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2007 (PDF, 520.37 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2002-2007  (PDF, 1.33 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva v rokoch 2004 - 2007 (PDF, 694.05 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva v rokoch 2004 - 2007 (PDF, 274.57 kB)

2006

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2006 (PDF, 527.75 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2006 (PDF, 132.77 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2002-2006 (PDF, 297.97 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva v rokoch 2004 - 2006 (PDF, 148.97 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva v rokoch 2004 - 2006 (PDF, 77.72 kB)

2005

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005 (PDF, 334.39 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005 (PDF, 86.96 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2001-2005  (PDF, 150.45 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva v rokoch 2004 - 2005 (PDF, 70.82 kB)
Príloha 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva v rokoch 2004 - 2005 (PDF, 109.9 kB)

2004

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2004 (PDF, 156.61 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2004 (PDF, 86.96 kB)
Príloha 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za roky 2000-2004  (PDF, 150.45 kB)
Príloha 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004 (PDF, 70.82 kB)

2003

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2003 (PDF, 228.1 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2003 (PDF, 75.62 kB)

2002

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2002 (PDF, 266.13 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2002 (PDF, 128.79 kB)

2001

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2001 (PDF, 262.58 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2001 (PDF, 176.82 kB)

2000

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2000 (PDF, 241.37 kB)
Príloha 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2000 (PDF, 65.41 kB)
Príloha 2: Realizované štátne programy (PDF, 146.48 kB)
Príloha 3: Štátna pomoc poskytnutá v rokoch 1999 a 2000 - porovnanie (PDF, 96.52 kB)