Zneužívanie dominantného postavenia

Protisúťažnú praktiku predstavuje zneužívanie dominantného postavenia podnikateľmi na relevantnom trhu. Avšak samotná existencia dominantného postavenia podnikateľa nie je zakázaná.