2013/FK/3/1/011

Dátum právoplatnosti:14.05.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FK/3/1/011 (rtf, 109 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní č. 0006/OK/2013 začatom dňa 23.04.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku PS Yandex.Money LLC, podnikateľov Sberbank Ruska, a.s.  Moskva, Ruská federácia a Yandex N.V., akciová spoločnosť, Haag, Holandsko. 

Odôvodnenie:

Podnikateľ Sberbank pôsobí najmä v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva a služieb finančných trhov na území Ruska, Kazachstanu, Bieloruska a Ukrajiny. Prostredníctvom holdingu Volksbank International AG vlastní sieť bánk pôsobiacich predovšetkým v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a na Ukrajine.

Podnikateľ Yandex je poskytovateľom služieb internetového vyhľadávania na trhoch v Bielorusku, Ukrajine, Turecku, Kazachstane a Rusku, kde je prevádzkovateľom najrozšírenejšieho internetového vyhľadávača. Yandex ponúka aj sprievodné internetové služby a produkty ako napr. prekladateľské služby a služby elektronickej pošty.

Yandex.Money pôsobí hlavne v oblasti poskytovania služieb elektronických platieb pre fyzické a právnické osoby. Po koncentrácii bude ako spoločný podnik účastníkov koncentrácie v rámci elektronických platobných služieb poskytovať najmä služby E-peňaženky na území Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska a Kazachstanu.

Koncentrácia má vzniknúť vstupom podnikateľa Sberbank do podniku Yandex.Money, ktorý je v súčasnosti výlučne kontrolovaný podnikateľom Yandex. Podnikatelia Sberbank a Yandex budú spoločne kontrolovať spoločný podnik Yandex.Money, ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/986-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-sberbank-ruska-ruska-federacia-a-yandex-nv-holandsko-spocivajucu-vo-vytvoreni-plnofunkcneho-spolocneho-podniku-ps-yandexmoney-llc-ruska-federacia/
Posledná aktualizácia:11.06.2014