2013/FK/3/1/015

Dátum právoplatnosti:27.06.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FK/3/1/015 (rtf, 106.48 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0012/OK/2013 začatom dňa 20.06.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v zmene zo spoločnej kontroly podnikateľov SUNG WOO HITECH CO., LTD., Kórejská republika a  Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonsko na výlučnú kontrolu podnikateľa SUNG WOO HITECH CO., LTD., Kórejská republika nad podnikom podnikateľa SUNGWOO HITECH s.r.o., Česká republika a SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o., Slovenská republika.

Odôvodnenie:

Podnikateľ SUNG WOO HITECH CO., LTD. je kontrolovaný fyzickou osobou, pánom Myung Keun Lee a je kótovanou spoločnosťou na kórejskej burze KOSDAQ Stock Exchange. Predmetom činnosti je výroba dielcov v automobilovom priemysle, výroba kuchynských prístrojov, výroba ostatných lisovaných výrobkov, výroba strojov, vývoz a dovoz, realitná činnosť a akákoľvek vedľajšia činnosť súvisiaca s týmito uvedenými činnosťami, výroba oceľových výrobkov, veľkoobchod a maloobchod, špecializovaný, vedecký a technický servis. Zaoberá sa hlavne výrobou automobilových komponentov pre rôznych výrobcov automobilov ako sú Hyundai, KIA Motors, Volkswagen a Renault v Kórei, v Európe ako aj inde vo svete.

Výrobné spoločnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. a SUNGWOO HITECH Slovakia sa podieľajú na výrobe základných častí karosérií, ako je napríklad vonkajšia výstuha dverí, predný nosník zadnej podlahy, koncové svetlá, stredná podlaha a blatník, pričom spojením týchto komponentov u odberateľa sa vytvorí tzv. skelet karosérie. SUNGWOO HITECH Slovakia je hlavne servisnou spoločnosťou SUNGWOO HITECH s.r.o., obrat na Slovensku z predaja výrobkov je dosahovaný výhradne len zo strany SUNGWOO HITECH s.r.o.

V predmetnom prípade ide o zmenu kvality kontroly (zo spoločnej na výlučnú kontrolu), ktorou nedochádza k zmene podmienok hospodárskej súťaže, dôjde k reštaurácii podielov v spoločnostiach SUNGWOO HITECH s.r.o. a SUNGWOO HITECH Slovakia do stavu, aký existoval pred vstupom spoločnosti Mitsubishi.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel k záveru že posudzovaná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/979-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-zamer-koncentracie-podnikatelov-sung-woo-hitech-co-ltd-korejska-republika-a-sungwoo-hitech-sro-ceska-republika-sungwoo-hitech-slovakia-sro-slovenska-republika/
Posledná aktualizácia:11.06.2014