Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Aktualizované:
Obsah

Služba umožňuje podnikateľom alebo akýmkoľvek fyzickým, či právnickým osobám podať elektronické podanie – predovšetkým podnet na prešetrenie možného porušovania zákona na ochranu hospodárskej súťaže, predloženie vyžiadaných podkladov a informácií, predloženie rozkladu, žiadosti o stanovisko podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, atď.

Služba je poskytovaná Protimonopolným úradom Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre prihlásenie sa do prostredia Ústredného portálu verejnej správy je potrebný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID).
Vo formulári Žiadosti a podania  je potrebné vybrať zo zoznamu Typ žiadosti/podania možnosť Podanie podnetu.
Pre správne zaslanie podania je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené červenou hviezdičkou) formulára a elektronický úradný dokument podpísať  kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).