Preskočiť na hlavný obsah

Požiadavky od poskytovateľov pomoci a vykonávateľov schém pomoci

Aktualizované:
Obsah
Požiadavku o usmernenie alebo konzultáciu ohľadom štátnej a minimálnej pomoci zašlite na e-mailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk.