Poštová banka, a.s., Bratislava, SR a; Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, SR

Začiatok konania:11.12.2014
Účastníci konania:Poštová banka, a.s., Bratislava, SR a
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:poštové a bankové služby

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
13.01.2015 2015/FV/3/1/002 I. Stupeň súhlas 14.01.2015 Súbor pdf2015/FV/3/1/002 (pdf, 153.39 kB)
Posledná aktualizácia:20.01.2015