Preskočiť na hlavný obsah

Hospodárska súťaž

Aktualizované:
Obsah

V oblasti hospodárskej súťaže úrad zasahuje v prípadoch rôznych foriem obmedzení hospodárskej súťaže a kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá. Zároveň vytvára podmienky na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov. Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.