Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.100438

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu príslušných leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
3 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: