Preskočiť na hlavný obsah

Štátna pomoc

Aktualizované:
Obsah

V oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci úrad plní úlohy koordinátora pomoci. Jeho úlohy pri ochrane hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci upravuje zákon o štátnej pomoci.