AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty; HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC, Maryland, USA

Začiatok konania:04.10.2018
Účastníci konania:AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC, Maryland, USA
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:J.61.3 Satelitné telekomunikačné činnosti

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
22.10.2018 2018/KOH/SKO/3/35 I. Stupeň súhlas 23.10.2018 Súbor pdf2018/KOH/SKO/3/35 (pdf, 435.78 kB)
Posledná aktualizácia:02.11.2018