Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., Foshan, Čína

Začiatok konania:14.04.2020
Účastníci konania:Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., Foshan, Čína
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:C.29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre vozidlá

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
12.05.2020 2020/KOH/SKO/3/12 I. Stupeň súhlas 13.05.2020 Súbor pdf2020/KOH/SKO/3/12 (pdf, 511.1 kB)
Posledná aktualizácia:21.05.2020