Jersey Holding Corporation, USA a Ness Technologies, Inc., USA

Začiatok konania:20.07.2011
Účastníci konania:Jersey Holding Corporation, USA a Ness Technologies, Inc., USA
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:finančná sféra

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/FV/3/1/030 Súbor rtf2011/FV/3/1/030 (rtf, 264.99 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013