Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Bratislava; ;

Začiatok konania:26.05.2008
Účastníci konania:Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Bratislava

Typ konania:Obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 39)
Praktika:§ 39 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:Prenájom parkovísk a parkovacích miest.

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
26.11.2008 2008/39/1/1/103 I. Stupeň Uloženie pokuty 11.12.2008 Súbor rtf2008/39/1/1/103 (rtf, 116.64 kB)
Posledná aktualizácia:20.11.2013