PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, Bratislava

Začiatok konania:
Účastníci konania:PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, Bratislava
Typ konania:Iné
Praktika:podľa § 38 ods. 13 zákona č. 136/2001 Z.z
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
12.07.2011 2011/PE/L/1/024 I. Stupeň uloženie penále 02.08.0201 Súbor rtf2011/PE/L/1/024 (rtf, 105.83 kB)
Posledná aktualizácia:19.11.2013