Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR potvrdzuje, že v dňoch 18. až 20. 04. 2016 vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v oblasti predaja motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) mal dôvodné podozrenie, že medzi predajcami osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel mohlo dôjsť k uzatvoreniu dohôd obmedzujúcim súťaž. Úrad sa domnieva, že podnikatelia navzájom spolupracovali pri predaji osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel so zámerom obmedziť súťaž. Ich spolupráca mohla prebiehať najmä prostredníctvom:
  • dohôd, ktoré priamo alebo nepriamo určujú predajné ceny pre jednotlivé skupiny zákazníkov (maloodbery, veľkoodbery, operatívny lízing),
  • dohôd, na základe ktorých si dotknutí podnikatelia rozdelili príslušný trh,
  • koordinácie správania alebo spoločného postupu týchto podnikateľov v súvislosti s ich účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach a v obchodných verejných súťažiach.
  • výmeny citlivých informácií, najmä informácií o cenách.
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.