Aktuality

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED nad spoločnosťou Apotheke Slovakia, a.s.

Úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že štyria podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní a verejnej súťaži.

V uvedený deň nebude možné podávať zásielky osobne do podateľne Protimonopolného úradu SR.

Pomoc sa poskytuje podniku v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, produkujúcemu surové kravské, ovčie a/alebo kozie mlieko.