Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.110524

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Sociálna poisťovňa
Názov:
Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v znení Dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03) v platnom znení
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: