Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.59031

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
7,7 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: