SA.59996

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:21.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:100 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59996