Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.59996

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
100 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: