TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., Shenzen, Čína

Začiatok konania:20.10.2020
Účastníci konania:TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., Shenzen, Čína
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:C 26.2 Výroba počítačov a periférnych zariadení, C 26.4 Výroba spotrebnej elektroniky

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
30.10.2020 2020/KOH/SKO/3/26 I. Stupeň súhlas 03.11.2020 Súbor pdf2020/KOH/SKO/3/26 (pdf, 244.31 kB)
Posledná aktualizácia:04.11.2020