VKÚ PREDAJ, . s. r. o., Harmanec

Začiatok konania:23.04.2004
Účastníci konania:VKÚ PREDAJ, . s. r. o., Harmanec
Typ konania:Zneužívanie dominantného postavenia
Praktika:§ 8 ods. 2 písm.b) zákona
Sektor / relevantný trh:kartografia/predaj turistických a cykloturistických máp zobrazujúcich jednotlivé územia v SR

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
31.07.2007 2007/ZK//2/1/064 I. Stupeň zastavenie konania 17.08.2007 Súbor pdf2007/ZK//2/1/064 (pdf, 139.19 kB)
Posledná aktualizácia:02.12.2013